درباره شرکت

با توجه به اینکه امروزه تجهیزات ابزار دقیق در صنایع مختلف و آزمایشگاهها جزء لاینفک اجرای کار گردیده اند و همچنین نظر به نیاز روز افزون منطقه غرب به کالیبراسیون و مترولوژی تجهیزات در صنایع مختلف و آزمایشگاهها و نبود مرجع معتبر در منطقه غرب کشور در این زمینه ، شرکت پیشگامان سنجش زاگرس اقدام به تاسیس ، تجهیز و اخذ مجوزات معتبر مانند گواهینامه ISO 17025:2017 از مرکز ملی تایید صلاحیت ایران (NACI) به عنوان اولین آزمایشگاه در این منطقه نموده است و در همین راستا نیز ردیابی خود را به استانداردهای ملی و بین المللی حفظ نموده است.

دانلود کاتالوگ شرکت