آزمايشگاه نیرو و گشتاورپیشگامان سنجش زاگرس توسط تجهيزات و مراجع پيشرفته ای که در اختيار دارد و با تجربه کافی پرسنل مجرب آماده ارائه انواع خدمات کاليبراسيون کليه تجهيزات نیرو می باشد.

کالیبراسیون تجهیزات نیروی این شرکت شامل کالیراسیون :
دستگاه های نیرو در حالت فشاری شامل جک های بتن شکن، برش مستقیم ، CBR ، سه محوری ، تک محوری و….
کالیبراسیون دستگاه های تنسایل.
کالیبراسیون انواع لودسل و نشان دهنده تا 200 تن فشاری

کالیبراسیون انواع لودسل کششی

کالیبراسیون سرعت خطی ، سرعت بارگزاری ، جابجایی دستگاه کشش و هم محوری فک های دستگاه کشش

کالیبراسیون اکستنسیومتر دستگاه کشش

گشتاور:

کالیبراسیون آچار ترک عقربه‏ ای یا آنالوگ (انعطافی، پیچشی، پیچ گوشتی و …)
کالیبراسیون آچار ترک با نشان‏ دهنده ‏های دیجیتال
کالیبراسیون آچار ترک با تنظیم ثابت
کالیبراسیون انواع کالیبراتورهای گشتاورسنجی یا ترک تسترها
کالیبراسیون انواع ترنسدیوسرهای گشتاور