به کمک استانداردهای اولیه و ثانویه، کالیبراسیون فشار در آزمایشگاه پیشگامان سنجش زاگرس، محل مشتری و کارگاه مطابق نیاز و براساس الزامات استاندارد انجام می شود. کالیبراسیون در آزمایشگاه و محل مشتری در گستره وسیعی از ۱- تا 700 بار براساس استاندارد ایزو ۱۷۰۲۵ اعتباردهی شده است.

  • کالیبراسیون گیج فشار و تست گیج های فشار
  • کالیبراسیون گیج خلا و تست گیج های خلا
  • کالیبراسیون ترنسمیترهای فشار تا 700 Bar.
  • کالیبراسیون ترنسدیوسرهای فشار تا 700Bar.
  • کالیبراسیون شیرهای کنترلی و شیرهای اطمینان PSV, PSRV.
  • کالیبراسیون انواع سوییچ های فشار