آزمایشگاه دما و رطوبت پیشگامان سنجش زاگرس به استانداردها و کالیبراتورهایی با درستی بسیار بالا مجهز شده است و می تواند انواع تجهیزات از دمای 40- تا ۱۲۰۰ درجه سلسیوس را کالیبره کند. در این آزمایشگاه مانند انواع تجهیزات انکوباتور، فور و سایر تجهیزات دمایی حساس براساس استاندارد ایزو ۱۷۰۲۵ کالیبره می شوند. در این آزمایشگاه دو نوع تجهیز تحت کالیبراسیون قرار می گیرند:

تجهیزات صنعتی

 • انواع ترمومترهای صنعتی : دو فلزی(Bi Metal)، پرشده (Filled System)،مایع – در – شیشه، ترمومترهای مقاومتی و ترمیستور
  • انواع ترمو کنترلرها به همراه نشانگر دما
  • انواع ثبات دما، ترانسمیتر دما، ترمو سوئیچ ‏ها و ترموستات دما
  • انواع ترموکوپل‏ ها و ترمو المنت‏ های مقاومتی تکی و دوبل
  • انواع محیط‏ های حرارتی صنعتی شامل : انکوباتور، فور، آون، یخچال، فریزر، بن ماری و غیره
  • انواع کوره های الکتریکی و گازی صنعتی

تجهیزات آزمایشگاهی :

 • انواع نشانگرهای دمایی دقیق آزمایشگاهی
 •  انواع محیط‏ های حرارتی مرطوبت یا Bath ها شامل محیط‏های سرمازا و گرمازای الکلی و روغنی
 •  انواع محیط ‏های حرارتی خشک شامل محیط نمک ماسه ‏ای، Dry Block ها و کوره‏ های آزمایشگاهی با پایداری و درستی بالا
 •  انواع ترموکوپل‏ های آزمایشگاهی تا سطح پرایمری
 •  انواع ترموالمنت‏ های مقاومتی شامل : PRTها، SEMI-PRT های دقیق آزمایشگاهی تا سطح پرایمری
 •  انواع کالیبراتورهای دمایی به روش شبیه‏ سازی الکتریکی( Electrical Simulation )
 •  کالیبراسیون ترمومترهای لیزری و غیر تماسی
 •  کالیبراسیون محیط های رطوبت با پراب های رطوبت بیسیم
 •  کالیبراسیون پراب های رطوبت و رطوبت سنج